Świadczymy usługi w zakresie:

 • sporządzanie dokumentacji technicznej i wykonawczej,
 • tworzenie dokumentacji 2D na podstawie modeli CAD 3D,
 • tworzenie dokumentacji 2D z wersji papierowej i/lub rysunku odręcznego (szkic) na elektroniczną,
 • tworzenie modeli 3D na podstawie dokumentacji,
 • modelowanie bryłowe, powierzchniowe,
 • rysunki techniczne na podstawie zdjęć,
 • projektowanie nowych produktów/prototypów,
 • dokumentacje techniczna (instrukcje, schematy, opisy, ilustracje),
 • konwersja plików CAD pomiędzy programami,
 • usługi inżynierskie i doradcze.

Korzystamy z oprogramowania firm:

 • Autodesk Inventor Professional 2017,
 • DP Technology ESPRIT 2016.

Galeria zdjęć