warstwa-29

KONTROLA JAKOŚCI

Wykonujemy pomiary międzyoperacyjne elementów oraz pomiary końcowe wykonanych detali.

W trosce o najlepsze wykonanie zlecenia klienta cały proces produkcyjny objęty jest procedurami jakościowymi.

warstwa-18

KONTROLA JAKOŚCI

Wykonujemy również pomiary współrzędnościowe

Na życzenie Klienta sporządzamy raporty pomiarowe.

Oferujemy także digitalizację geometryczną obiektów fizycznych do postaci chmury punktów. Ponadto, dokonujemy pomiarów obiektów o prostej i złożonej geometrii, kontroli jakości w procesie wytwarzania opartą na porównaniu wyrobu z jego modelem komputerowym.