PROJEKTOWANIE

Świadczymy usługi w zakresie:

 • sporządzanie dokumentacji technicznej i wykonawczej,
 • tworzenie dokumentacji 2D na podstawie modeli CAD 3D,
 • tworzenie dokumentacji 2D z wersji papierowej i/lub rysunku odręcznego (szkic) na elektroniczną,
 • tworzenie modeli 3D na podstawie dokumentacji,
 • Modelowanie bryłowe, powierzchniowe,
 • Rysunki techniczne na podstawie zdjęć,
 • Projektowanie nowych produktów/prototypów,
 • Dokumentacje techniczna (instrukcje, schematy, opisy, ilustracje),
 • Konwersja plików CAD pomiędzy programami,
 • Usługi inżynierskie i doradcze.

Korzystamy z oprogramowania firm:

 • Autodesk Inventor Professional 2017,
 • DP Technology  ESPRIT 2016.