RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,
Wykonując obowiązek informacyjny, wynikający treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Mechanika Maszyn;
2. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie może uniemożliwiać należyte wykonanie celów wymienionych w punkcie poniżej;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są celem przygotowania ofert handlowych, realizacji zleceń oraz w celach księgowo – podatkowych;
4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej ustaniu do chwili wymaganej przez przepisy prawa w zakresie przedawnienia roszczeń oraz prawa podatkowego;
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych w tym prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania a także do wystąpienia ze sprzeciwem i żądaniem zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia. Ponadto, posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielnej zgody w dowolnym momencie;
6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Dostęp do Państwa danych mają tylko i wyłączenie upoważnieni pracownicy Mechanik Maszyn;
8. Państwa dane będą udostępnianie, podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie realizacji celów wymienionych w pkt. 3 oraz instytucjom posiadającym upoważnienie do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o wiadomość na adres: wmh@mech-masz.com